1. ระบบปัจจุบัน : ระบบ มคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)

กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)
 
 


2. ระบบใหม่ : ระบบหลักสูตรและ มคอ. (KU-ISEA: CUR)

กระดานสนทนา (Webboard Q&A)
        คำถามที่พบบ่อย