1. ระบบปัจจุบัน : ระบบ มคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)
ปฏิทินการจัดทำ มคอ.ออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)
 
 


2. ระบบใหม่ : ระบบหลักสูตรและ มคอ. (KU-ISEA: CUR)

คำถามที่พบบ่อย