ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 11 - 14 ต.ค. 48