พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
วันที่ 5 มีนาคม 2555