โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 3 กรกฏาคม 60
ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 305     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration