โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 22 สิงหาคม 60
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 309     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration