โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 2 สิงหาคม 60
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 307     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration