โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 22 ธันวาคม 60
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 311     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration