โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 19 มกราคม 61
ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration