โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 7 กันยายน 61
ณ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration