โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 10 มกราคม 62
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration