โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 9 สิงหาคม 61
ณ โรงเรียนกว่างเจ้า
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration