โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 5 กรกฏาคม 61
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 313     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration