โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 4 กรกฏาคม 61
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 312     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration