โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปี 2555
วันที่ 4 กันยายน 55
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 177     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration