โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
นิทรรศการอุดมศึกษา BCC อาคาร 150 ปี
วันที่ 4 กันยายน 57
ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 214     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration