โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 19 สิงหาคม 57
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 207     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration