โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 24 กรกฏาคม 57
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 208     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration