โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 14 สิงหาคม 57
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 206     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration