โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 13 มกราคม 58
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 218     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration