โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 16 กันยายน 58
ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 236     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration