โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 27 มกราคม 58
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 218     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration