โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 27 กรกฏาคม 58
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 235     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration