โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 7 สิงหาคม 58
ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 235     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration