โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 13 กรกฏาคม 58
ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 230     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration