รายชื่อเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง
ลำดับที่
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2 ถ.ท่าพระจันทร์ แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
4
มหาวิทยาลัยรามคำแหงถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท ซอย 23 กรุงเทพฯ
10110
7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
10520
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
10140
9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ1518 ถนนพิบูลย์สงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ
10800
10
มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ ต.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ
10200
11
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
12
มหาวิทยาลัยมหิดล198/2 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
10700
13
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี กรุงเทพฯ
10600
14
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร3 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220
15
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต295 ถนนราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ
10300
16
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี172 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรุจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
17
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1 อู่ทอง แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300
18
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ
10900
19
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13180
20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
10500
21
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
22
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ
10200
23
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110
25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
26
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร99 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300
27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ม.3 ถ.สายเอเชีย (อยุธยา-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
28
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ40/4 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110
29
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์19/1 ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
10160
30
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
10250
31
มหาวิทยาลัยเกริก43/1111 ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220
32
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น1110/5 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
33
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร51 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ ตู้ ป.ณ. 10 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
10530
34
มหาวิทยาลัยศรีปทุม61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
35
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
36
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก682 หมู่ 11 ซ.หมู่บ้านเสรี ถ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
37
มหาวิทยาลัยคริสเตียน144 หมู่ 7 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
73000
38
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต306 ซ.ลาดพร้าว 107 ถ.ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพฯ
10240
39
มหาวิทยาลัยธนบุรี29 หมู่ 3 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
10160
40
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย200 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110
41
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก290 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
10260
42
มหาวิทยาลัยสยาม235 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
10160
43
วิทยาลัยดุสิตธานี1 ซอยแก่นทอง ข้างซีคอนสแควร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250
44
วิทยาลัยทองสุข99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
10170
45
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ6/999 ซ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220
46
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210
47
มหาวิทยาลัยปทุมธานี140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
48
วิทยาลัยมิชชั่น430 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300
49
วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี16/10 หมู่ 2 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
10160
50
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ18/18 กม.ที่ 18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540
51
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
10120
52
วิทยาลัยรัชต์ภาคย์68 ซ.นวศรี 10 ถ.รามคำแหง 21 แขวงวังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ
10310
53
มหาวิทยาลัยชินวัตร99 หมู่ 10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
12160
54
มหาวิทยาลัยรังสิต52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
55
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน883 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
56
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย58 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน กม.42 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
57
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร681 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300
58
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า315 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
59
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก56 หมู่ 1 ถ.คลองขวาง-เจ้าเฟือง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
11150
60
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก317/6 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
61
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ504/57 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
10600
62
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพลฯ171/2 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220
63
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ492/1 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
64
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
65
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ
10300
66
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี47/99 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
67
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท91 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.ธานเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
18120
68
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 18/64 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
18000
69
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท91 อ.เมือง จ.ชัยนาท
17000
70
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ109/1 กม.12 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ
10232
71
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ2/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
72
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข88/20 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
73
โรงเรียนนายเรืออากาศ171/1 ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ
10220
74
โรงเรียนนายเรือ204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
75
ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี120 ซ.วัดบางนางเกร็ง ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270
76
สถาบันการบินพลเรือน1032/355 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900
77
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทองอ.ไชโย จ.อ่างทอง
14140
78
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครอ.เมือง จ.สมุทรสาคร
74000
79
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ69 หมู่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
12110
80
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 28 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
14000
81
วิทยาลัยช่างศิลป์ 60 ถ.หลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
10520
82
วิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพ 2 ถ.ราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
83
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรีถ.เดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
15000
84
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในวิทยาลัยนาฎศิลป์ถ.ราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200

back