โฮมเพจเครือข่ายเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง

การประชุมผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

ภาพกิจกรรม การประชุมผู้บริหารสถาบันอุดคมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ประสานกิจเครือข่ายฯ และอนุกรรมการ 3 ชุด ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.บางเขน

รูปภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

ภาพกิจกรรม โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาของผู้บริหารเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

วันพุธที่ 11- วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ ม.เชียงใหม่ ม.พะเยา และม.ราชภัฎเชียงราย

รูปภาพกิจกรรม

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

โครงการประชุมผู้บริหารเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิต ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ห้องธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2 
และห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ - กำหนดการ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยบนเส้นทางเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 31 กรกฏาคม - วันพฤหัสที่ 1 สิงหาคม 2556

รูปภาพกิจกรรม

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL