งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


2561

 - โรงเรียนกว่างเจ้า 09 ส.ค. 2561
 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 07 ส.ค. 2561
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 06 ส.ค. 2561
 - โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ 01 ส.ค. 2561
 - โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 23 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 19 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนเพลินพัฒนา 12 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 10 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนอมาตยกุล 09 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 06 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 05 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 04 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 03 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 02 ก.ค. 2561
 - โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง 28 มิ.ย. 2561
 - โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 30 ม.ค. 2561
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 25 ม.ค. 2561
 - โรงเรียนเทพลีลา 24 ม.ค. 2561
 - โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 23 ม.ค. 2561

2560

 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 22 ธ.ค. 2560
 - โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 18 ธ.ค. 2560
 - โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 15 ธ.ค. 2560
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 02 ธ.ค. 2560
 - โรงเรียนบางกะปิ 29 พ.ย. 2560
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 11 ก.ย. 2560
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 08 ก.ย. 2560
 - โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 01 ก.ย. 2560
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 31 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 30 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนปทุมวิไล 28 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 25 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนราชินีบน 24 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 23 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 22 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 17 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ 10 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 08 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนสายปัญญารังสิต 07 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 04 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนชลประทานวิทยา 03 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 02 ส.ค. 2560
 - โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 20 ก.ค. 2560
 - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 07 ก.ค. 2560
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 06 ก.ค. 2560
 - โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 03 ก.ค. 2560
 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 27 มิ.ย. 2560
 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 26 มิ.ย. 2560
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 23 มิ.ย. 2560
 - โรงเรียนทวีธาภิเศก 15 มิ.ย. 2560
 - โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 08 มิ.ย. 2560
 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 01 มิ.ย. 2560
 - โรงเรียนนครนนท์วิทยา4 วัดบางแพรกเหนือ 24 ก.พ. 2560
 - โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 08 ก.พ. 2560
 - โรงเรียนสตรีวิทยา2 31 ม.ค. 2560
 - โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 27 ม.ค. 2560
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 25 ม.ค. 2560
 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 20 ม.ค. 2560
 - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 19 ม.ค. 2560

2559

 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 01 ธ.ค. 2559
 - โรงเรียนบางกะปิ 02 ก.ย. 2559
 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 26 ส.ค. 2559
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 25 ส.ค. 2559
 - โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 24 ส.ค. 2559
 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 23 ส.ค. 2559
 - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 03 ส.ค. 2559
 - โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa พัทยา จังหวัดชลบุรี 01 ส.ค. 2559
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมน้อมเกล้า 27 ก.ค. 2559
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 26 ก.ค. 2559
 - โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 06 ก.ค. 2559
 - โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี 19 ก.พ. 2559
 - โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 12 ก.พ. 2559
 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 15 ม.ค. 2559
 - โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 15 ม.ค. 2559
 - โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 13 ม.ค. 2559

2558

 - โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 16 ก.ย. 2558
 - โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 10 ก.ย. 2558
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 07 ก.ย. 2558
 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 01 ก.ย. 2558
 - โรงเรียนหอวัง 27 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 26 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 26 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 25 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 21 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนสตรีวิทยา 21 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนปทุมวิไล 17 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 14 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 13 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 07 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนชลประทานวิทยา 04 ส.ค. 2558
 - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 29 ก.ค. 2558
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 28 ก.ค. 2558
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 27 ก.ค. 2558
 - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 17 ก.ค. 2558
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 13 ก.ค. 2558
 - BCC Hall Central Ladprao 09 พ.ค. 2558
 - โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 18 ก.พ. 2558
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 16 ก.พ. 2558
 - โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 13 ก.พ. 2558
 - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 27 ม.ค. 2558
 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี 23 ม.ค. 2558
 - โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 20 ม.ค. 2558
 - โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 13 ม.ค. 2558
 - โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 12 ม.ค. 2558
 - โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 09 ม.ค. 2558

2557

 - CentralWorld 20 ธ.ค. 2557
 - โรงเรียนสายปัญญารังสิต 19 ธ.ค. 2557
 - โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 01 ธ.ค. 2557
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 พ.ย. 2557
 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 09 ก.ย. 2557
 - โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 05 ก.ย. 2557
 - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 04 ก.ย. 2557
 - โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 02 ก.ย. 2557
 - โรงเรียนธัญรัตน์ 29 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 28 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนหอวัง 28 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 27 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 26 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนจันหุ่นบําเพ็ญ 25 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 21 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนราชวินิตบางเขน 20 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 19 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 18 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 15 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 14 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ 13 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 08 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 07 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 05 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนปทุมวิไล 04 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 01 ส.ค. 2557
 - โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ 30 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนวัดไร่ขิง 28 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 25 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 24 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 23 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 22 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนสายปัญญารังสิต 18 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ 09 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย(ปทุมธานี) 07 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา 04 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 03 ก.ค. 2557
 - โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 02 ก.ค. 2557
 - โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 30 มิ.ย. 2557
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 25 มิ.ย. 2557
 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 17 ก.พ. 2557
 - โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม 24 ม.ค. 2557
 - โรงเรียนอัสสัมชัญ 17 ม.ค. 2557
 - โรงเรียนเขมาภิรตาราม 10 ม.ค. 2557

2556

 - โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 31 ธ.ค. 2556
 - โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 25 ธ.ค. 2556
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 12 ธ.ค. 2556
 - โรงเรียนสายปัญญา 15 พ.ย. 2556
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 27 ส.ค. 2556
 - โรงเรียนโยธินบูรณะ 23 ส.ค. 2556
 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 23 ส.ค. 2556
 - โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 19 ส.ค. 2556
 - โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 15 ส.ค. 2556
 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 06 ส.ค. 2556
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 02 ก.ค. 2556
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 19 มิ.ย. 2556
 - Central Ladprao 06 เม.ย. 2556
 - Central World 23 ก.พ. 2556
 - โรงเรียนสารวิทยา 21 ม.ค. 2556
 - โรงเรียนชลประทานวิทยา 11 ม.ค. 2556
 - โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 11 ม.ค. 2556
 - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 09 ม.ค. 2556

2555

 - โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 18 ธ.ค. 2555
 - โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2 14 ธ.ค. 2555
 - โรงเรียนชลประทานวิทยา 29 พ.ย. 2555
 - โรงเรียนทวีธาภิเศก 12 ก.ย. 2555
 - โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 07 ก.ย. 2555
 - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 06 ก.ย. 2555
 - โรงเรียนอัสสัมชัญ 04 ก.ย. 2555
 - โรงเรียนสตรีนนทบุรี 03 ก.ย. 2555
 - สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร 31 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 30 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 24 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 23 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนสตรีวิทยา 2 16 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 16 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต์ 08 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนราชินีบน 07 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 07 ส.ค. 2555
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 25 ก.ค. 2555
 - แฟตแนะแนว ณ.เซ็นทรัล ลาดพร้าว 20 ก.ค. 2555
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 11 ก.ค. 2555
 - โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต 09 ก.ค. 2555
 - โรงเรียนสตรีวิทยา 2 04 ก.ค. 2555
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 03 ก.ค. 2555
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 29 มิ.ย. 2555
 - โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 25 มิ.ย. 2555
 - โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 15 มิ.ย. 2555
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 11 มิ.ย. 2555
 - โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 23 ก.พ. 2555
 - โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เยี่ยมชม มก. 16 ก.พ. 2555
 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 03 ก.พ. 2555
 - โรงเรียนสายปัญญา 20 ม.ค. 2555
 - โรงเรียนทวีธาภิเศก 13 ม.ค. 2555

2554

 - โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย 01 ส.ค. 2554
 - สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 19 ก.ค. 2554
 - โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 05 ก.ค. 2554

 

QReduserve


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1537674311.9587 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th