ประกาศ! ฐานข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ผู้ที่ยังไม่มีรหัส กรุณาลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อนค่ะ แล้วนำหมายเลข 13 หลัก เป็นรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลข้อมูลในการล็อคอินเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลหน่วยงานของท่านค่ะ
 

NEXT >>