1. ระบบปัจจุบัน : ระบบ มคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)
ปฏิทินการจัดทำ มคอ.ออนไลน์ ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook)
 
 


2. ระบบใหม่ : ระบบหลักสูตรและ มคอ. (KU-ISEA: CUR)

คำถามที่พบบ่อย

หากมีปัญหาติดต่อได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทรภายใน (61)8221-8225, 8059, 8060

หรือแจ้งคณะทำงาน KU-ISEA
อีเมล kutqf@outlook.com