งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 59
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 278     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration