โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
วันที่ 13 ธันวาคม 62
ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration