งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 57
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 212     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration