งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 58
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 238     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration