ตลาดนัดหลักสูตรฯ ครั้งที่ 12
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรทุกสถาบันอุดมศึกษา การแนะแนวการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา
วันที่ 19 สิงหาคม 51

 
     

fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration