งานสืบสานประเพณีสงกานต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล ประจำปี 2560
วันที่ 11 เมษายน 60
ณ ชั้น7 อาคารระพีสาคริก มก. บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 290