โครงการประชุมสัญจรเพื่อจัดทำแผนองค์กรการพัฒนาด้านวิชาการและการเรียนการสอน
วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 59
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 275