โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 29 สิงหาคม 61
ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 317