ผู้บริหารฯดูงาน นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมวลภาพการศึกษาดูงานหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ของผู้บริหารสายสนับสนุน สำนักอธิการบดี มก. เมื่อวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2551
วันที่ 16 พฤษภาคม 51


 
      รายละเอียด  |  สรุปโครงการ  |  ประมวลภาพ