โครงการอบรม "ระบบฯการขออนุมัติหลักสูตร"
เรื่อง "การพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าในการขออนุมัติหลักสูตร"
วันที่ 17 กันยายน 52
ณ ห้อง 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

 
      รายละเอียด  |  แบบฟอร์มตอบรับ  |  ประมวลภาพ