โครงการอบรม เทคนิคการออกข้อสอบ
“เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน”
วันที่ 27 กรกฏาคม 52
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา

 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ  |  ประมวลภาพ