โครงการสัมมนา การนำหลักสูตร/รายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต
เรื่อง “แนวปฏิบัติในการนำหลักสูตรและรายวิชาไปเปิดสอนต่างวิทยาเขต ของ มก”
วันที่ 29 กรกฏาคม 53


 
      รายละเอียด  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม