เทศกาลสงกรานต์ของบุคลากรกองบริการการศึกษา
งานสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์-วันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2553
วันที่ 20 เมษายน 53