โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 5
ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 5 ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2554
วันที่ 21 พฤษภาคม 54


 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 161