งานสัมมาทิฐิและการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 17 กันยายน 56
ณ เคยู โฮม มก. บางเขน

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 191