โครงการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17
เลือกแนวทาง..วางอนาคต
วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 55
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 179