ประชุมวิชาการประเพณี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 16
กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล
วันที่ 30 สิงหาคม 56
ณ ห้องประชุมกองทัพเรือ

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 191