โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำปี 2556
เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำและการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก
วันที่ 8 พฤษภาคม 56


 
      รายละเอียด  |  เอกสารประกอบ 1  |  เอกสารประกอบ 2  |  ประมวลภาพ หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 187