ประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ ครั้งที่ 17
เรื่อง ความเป็นธรรมในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 19 กันยายน 57


 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 222