กบศ.ร่วมทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2551
ประมวลภาพการจัดงานทำบุญสรงน้ำพระ วัดโพธิ์แตงเหนือ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551
วันที่ 8 เมษายน 51