การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 46
ประมวลภาพกิจกรรม การบรรยาย อภิปราย และเสวนาทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551ที่ผ่านมา
วันที่ 29 - 31 มกราคม 51
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
      รายละเอียด  |  ลงทะเบียน  |  ประมวลภาพ  |  รายชื่อผู้เข้าร่วม